bild på Holocircle

Här är framtiden på väg att slå igenom

EyeSystems med HoloCircle på CEBIT 2018, Hannover

Artikel i media med bild om Holocircle 3D-hologramprojektor
HoloCircle i media

Dessa gör science fiction verkligt

I spåren av ”Star Wars”

”Dessa hamburgare gör science fiction till verklighet! Med sin uppfinning får Chris Braun och hans team virtuella föremål att dyka upp ur tomma intet. Sådana hologram fascinerade en gång i tiden många Star Wars-fans. Och idag hela världen.” från MOPO

Team Holocircle

It’s Magic

Chris Braun (f. r.) och hans kollegor Reiner Bongardt, Simon Schmidt och Yannick Hegi får föremål att synas ur tomma intet som hologram. Till och med MOPOs logotyp

Team HoloCircke med varsin 3D-hologramprojektor
Try the Holocircle now

Press

Vill du skriva om HoloCircle?

Väldigt gärna!